Deelnameformulier GVS voor telers 2023
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Telefoonnummers
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
1e Product of Locatie 2e Product of Locatie
Product(en)
Zaaidatum
Plantdatum
Ras(sen)
Areaal (in m2) 
1e week productie 
Telervereniging
Verkooporganisatie
       
Deelname onderdelen GVS 2023 (aankruisen wat van toepassing is.)
1e en 3e (indien van toepassing)
Product / Locatie
2e en 4e (indien van toepassing)
Product / Locatie
Prijsvergelijking (incl ext. Toetsing)*     € 500,- per login   € 470,- per 2e login
Opbrengstvergelijking/Registratie     € 150,- per login   € 125,- per 2e login
Trends 1. prijsvorming dag/trends     € 150,- per login   € 125,- per 2e login
Trends 1. is gekoppeld als extra service bij deelname aan Prijsvergelijking,
tenzij anders is bepaald door GreenMatch
Trends 2. cum. gegevens en prod./obr     € 150,- per login   € 125,- per 2e login
Trends 3. eigen gegevens prod./opbr     € 150,- per login   € 125 per 2e login
Uitbesteding verwerking gegevens in GVS**     € 375,- per login   € 375,- per 2e login
Bij deelname gehele pakket 2023     € 925,- per product/login   € 750,- per 2e en 4e prod. login
(exclusief uitbesteding verwerking gegevens in GVS)
 
 De deelname is gekoppeld aan bijbehorende Toelichting & Instructie, Medewerking aan de Externe Toetsing
    en de Gebruikersvoorwaarden GVS
zie Toelichting voor de beschrijving
Van het tarief voor de Prijsvergelijking is € 85,- gebudgetteerd voor de kostendekking van de Externe Toetsing) 
 
**  Hiermee wordt bedoeld dat de verwerking van gegevens wekelijks door GreenMatch wordt uitgevoerd.
Het vermelde tarief is onder voorbehoud op basis van voorcalculatie en nacalculatie
 
Opmerkingen
 
       
Bij toetsen op verzenden wordt dit document automatisch
verzonden naar GreenMatch
info@greenmatch.nl
 
of formulier verzenden per post of fax naar:  GreenMatch
Postbus 98
2498 BR De Lier
faxnr: 084-7583547
Na ontvangst van het deelnameformulier wordt een bevestiging verzonden voor de opstart en inloggevens