Deelname Formulier GVS 2017
Naam bedrijf
Contactpersoon
Telefoonnummers
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Product(en)
Zaaidatum
Plantdatum
Ras(sen)
Areaal (in m2) 
1e week productie 
Telervereniging
Verkooporganisatie
       
Deelname onderdelen GVS 2017 (Aankruisen wat van toepassing is.)
Prijsvergelijking (incl ext. Toetsing)*     €390,- per product/login        €290,- per 2e product/login
Opbrengstvergelijking/Registratie*     €100,- per product/login        €70,- per 2e product/login
Trends 1. prijsvorming dag/trends   Is extra service, gekoppeld bij deelname aan Prijsvergelijking
Trends 2. cum. gegevens en prod./obr     €100,- per product/login        €70,- per 2e product/login
Trends 3. eigen gegevens prod./opbr     €100,- per product/login        €70,- per 2e product/login
Uitbesteding verwerking gegevens in GVS     €160,- per product/login        €130,- per 2e product/login
Bij deelname gehele pakket GVS     €650,- per product/login        €450,- per product/login
(exclusief uitbesteding verwerking gegevens in GVS)
 
* De deelname is gekoppeld volgens en aan bijbehorende Toelichting, de Externe Toetsing en Gedragscode
zie Toelichting voor de beschrijving;
* Van het tarief voor de Prijsvergelijking is € 60,- gebudgetteerd voor de kostendekking van de Externe Toetsing) 
 
Opmerkingen
 
       
Bij toetsen op verzenden wordt dit document automatisch
verzonden naar GreenMatch
info@greenmatch.nl
 
of formulier verzenden per post of fax naar:  GreenMatch
Postbus 98
2498 BR De Lier
faxnr: 084-7583547
Na ontvangst van het deelnameformulier wordt een bevestiging verzonden voor de opstart en inloggevens